Centrum Ecotech

I miejsce w konkursie architektonicznym

data projektu: 2009
data realizacji: 2011-2014
powierzchnia użytkowa:         8281 m2
Inwestor: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie